Siivouspalvelut

SIIVOUSPALVELUT


SMC Siivouspalvelut - SMC Palvelut Oy

SMC Siivouspalvelut / SMC Palvelut Oy on laadukasta siivouspalvelua tuottava yritys.

Kaikki siivousalaan kuuluvat siivoustyöt sekä 24h siivouspalvelun päivystys

Toimitilojen puhtaus on osa yrityksen markkinointia sekä henkilöstön terveyttä ja viihtyisyyttä. SMC Palvelut Oy:n palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Konsultoiva myyntimme auttaa asiakasta siivouksen ja lisäpalvelujen suunnittelussa.
Siivouspalvelut - SMC Palvelut Oy


SMC Palvelut Oy on johtava siivouspalveluita tuottava palveluyritys. Työntekijämme palvelevat asiakkaitamme Uudellamaalla, Tampereella sekä ympäri maata . Toimialan edelläkävijänä panostamme jatkuvaan kehitystyöhön, jotta voimme tuottaa asiakkaillemme päivittäisiä arjen elämyksiä. Asiakkainamme on sekä julkisen että yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä.

Paketoitu siivouspalvelu asiakkaiden tarpeiden mukaan


Monien vuosien takaa työkokemuksen omaava henkilökuntamme varmistavat Ammattitaidollaan työn laadun kaikissa toimialaamme kuuluvissa palveluissa asiakkaiden toiveiden mukaisesti.


Asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkein


Vahva panostus työntekijöidemme ammattitaidon ylläpitämiseen ja työmenetelmien kehittämiseen takaavat asiakkaille laadukkaan lopputuloksen ja motivoituneet työntekijät.


Siivouspalvelumme huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtauspalvelusta ja viihtyvyydestä. Ylläpito- ja erillissiivouskohteita ovat erilaiset asiakasympäristöt, joihin kuuluu niin julkisia kuin yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä.


Ylläpitosiivouksen lisäksi palvelumme kattaa perussiivoukset ja erikoissiivoukset, kuten esimerkiksi ikkunoiden pesut, lattioiden pesut - vahanpoisto ja vahaukset sekä erikoistilojen siivoukset, esimerkiksi keittiötilat, erilaiset hallit.. Palveluumme voi lisäksi kuulua saniteettitarvikkeiden, vaihtomattojen tilaaminen ja viherkasvien hoitoa sekä tekstiilien / tekstiilikalusteiden pesetystä.


Palvelupakettimme kattaa kaikki perinteiset siivouspalvelut luoden edellytykset kustannusten optimoinnille ja toiminnan skaalautuvuudelle. Tuotamme asiakkaillemme myös erityisosaamista vaativia töitä, kuten puhdastila-, home- ja elintarvikesiivouspalveluita.Siivouspalvelu kehittyy yhdessä asiakkaidemme kanssa


Toimintamme kehitystä ohjaa asiakas ja asiakaskokemuksen parantaminen, sillä asiakaspalvelu on ydintoimintaamme. Käytämme alan viimeisimpiä IT-innovaatioita, muun muassa laadunseurantajärjestelmiä. Suurimpana tavoitteena on uudistaa ja parantaa asiakaskokemuksemme sellaiselle tasolle, joka erottaa meidät muista toimijoista niin asiakaspalvelulla kuin puhtaanapidon laadulla.


Siivouspalveluidemme toiminta perustuu konseptiin, jossa tapa tuottaa siivouspalvelua on selkeästi määritelty. Kehitämme palveluamme asiakkaidemme kanssa uusilla ja entistä tehokkaimmilla menetelmillä, joilla takaamme asiakkaalle kustannustehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.Vastuullisuus ja kehittyminen ohjaavat toimintaamme


Arjen parhaina ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä. Siivouspalvelun toimintaa ohjaa hyvin vahvasti vastuullisuus ja teknologinen kehittyminen sekä monen vuoden vankka kokemus alalta. Vastuullisuus merkitsee meille huolehtimista ympäristöstä, työturvallisuudesta, työntekijöiden hyvinvoinnista ja asiakkaista.
YmpäristövastuullisuusSMC Palvelut Oy:n siivouspalveluissa huomioimme ympäristöön liittyvät asiat käyttämällä ekologista siivoustapaa, valitsemalla sisäilman laadun kannalta parhaat siivousmenetelmät, kehittämällä logistiikkaa sekä lisäämällä henkilöstön ympäristötietoisuutta.


Esimerkiksi puhdistusainekulutuksen vähentämisessä olemme saavuttaneet erinomaisia tuloksia useiden vuosien aikana. Asiakkaidemme ympäristötietoisuuden lisääntyminen näkyy meille yhdessä laadittavien ympäristöohjelmien lisääntyvänä määränä.


Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä siivoushenkilöstömme ympäristöasioiden hallintaan, asiakaspalveluun sekä laadun tasoon.
TyöturvavastuullisuusNoudatamme toiminnassamme työturvallisuuslakia ja lakia työsuojelun valvonnasta. Turvallisuuden tunne lisää sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyttä. Mitä enemmän panostamme työntekijöidemme työturvallisuuden lisäämiseen, sitä paremmin he osaavat ennakoida ja välttää työympäristön ja -matkan vaaratekijöitä.


Ajattelu, asenne ja asiakasyhteistyö ovat työturvallisuustyömme kulmakivet. Jokainen työntekijämme sitoutuu aidosti ja henkilökohtaisesti turvallisuustavoitteisiin.
HenkilöstövastuullisuusVarmistamme henkilöstömme osaamisen henkilöstösuunnittelulla, tehokkaalla rekrytoinnilla, kattavalla perehdyttämisellä sekä koko henkilöstöä koskevalla koulutusohjelmalla. Siivouspalveluiden henkilöstön koulutusohjelma tukee SMC :n strategian toteutumista ja henkilöstön ammatillista kehittymistä sekä uralla etenemistä.


Tavoitteenamme on olla toimialan paras perehdyttäjä ja kouluttaja, millä varmistamme toimialakohtaisen perusosaaminen ja kehitämme ydinosaamista. Henkilöstöstrategiamme onnistumista mitataan henkilöstön kehittymistä seuraavilla tunnusluvuilla ja vuosittain järjestettävillä työtyytyväisyyskyselyillä.
AsiakasvastuullisuusHaluamme sitoutua asiakkaidemme menestykseen ja uskomme, että hyvä palvelukokemus syntyy silloin kun asiakkaamme ja heidän asiakkaansa ovat tyytyväisiä. Asiakkaidemme huomisen menestyksen takaavat työntekijämme sekä johtajamme, joille asiakasarvon näkyväksi tekeminen on osa heidän arkipäiväänsä.


Emme halua puhdistaa vain ikkunoita, vaan tuoda auringon sisään toimitiloihinne. Asiakasvastuullisuuden ja asiakasarvon läpinäkyväksi tekeminen ohjaa vahvasti toimintaamme niin siivouspalveluita koulutettaessa, tuotettaessa kuin asiakasyhteistyötä toteutettaessa. Uskomme, että toimintamme läpinäkyvyys ja todennettavuus synnyttävät luottamusta.

Miksi SMC :n siivouspalvelut


Asiakas saa halutessaan kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut sekä muita palveluita samalta toimijalta

 

Korkeatasoinen siivouspalvelu lisää asiakkaan toimitilojen viihtyvyyttä


Jatkuva raportointi ja asiakkaan kanssa sovitut yhteistyöprojektit tekevät työn läpinäkyväksi

 

Konseptin mukainen siivouspalvelu takaa asiakkaalle tasalaatuisen työn


Toimintamme täyttää asiakkaiden omien ympäristö-, työturvallisuus-, tietosuoja-, sekä hygieniaohjelmien että puhtaustason vaatimukset


Panostamme pitkäjänteiseen ammattiosaamisen sekä työmenetelmien ja -välineiden sekä koneiden kehitystyöhön


Tuotamme laadukkaita palvelukokonaisuuksia huomista ajatellen sekä välittäen kokonaisvaltaista hyvinvointia asiakkaillemme

Monien vuosien takaa työkokemuksen omaava henkilökuntamme varmistavat Ammattitaidollaan työn laadun kaikissa toimialaamme kuuluvissa palveluissa asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

 

Siivouspalvelumme huolehtii kiinteistöjen ja toimitilojen puhtauspalvelusta ja viihtyvyydestä. Ylläpito- ja erillissiivouskohteita ovat erilaiset asiakasympäristöt, joihin kuuluu niin julkisia kuin yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä.


Painotamme toiminnoissamme asiakastarpeita huomioiden erityyppisten siivouskohteiden vaatimukset kehittämällä henkilöstön asiakaskohtaista erikoisosaamista, sekä kiinnittämällä huomiota asiakasnäkökulmiin entistä vahvemmin.


Ammattitaitomme ja osaamisemme puhtauspalvelun tuottamisessa perustuu SMC Siivouspalvelukonseptiin, kokonaisvaltaiseen tapaamme tuottaa puhtauspalvelua erilaisissa asiakasympäristöissä.Keskeinen ajatus toiminnassamme on huomioida:


• Laatu


• Asiakkaat


• Ympäristö


• Työntekijät


• Tehokkuus


• Turvallisuus

SMC PALVELUT OY ON EDULLINEN JA LUOTETTAVAA PALVELUALAN SEKÄ MONIALAN AMMATTILAINEN.