Sopimussiivous - Ylläpitosiivous


SMC Siivouspalvelut -

Sopimussiivous / Ylläpitosiivous

SMC Siivouspalvelut / SMC Palvelut Oy on laadukasta siivouspalvelua tuottava yritys.Sopimussiivous, viikkosiivous ja ylläpitosiivous yrityksille ja yhteisöille sekä kunnille ja kaupungeille


   


Jopa puolet tilaaja yrityksistä on tyytymättömiä nykyiseen siivouspalveluunsa. Yritysten skeptisyys siivousliikkeiden lupauksiin tarjousta pyydettäessä on laajaa.


"Kaikki siivousliikkeet ovat samanlaisia," ei pidä paikkaansa. Me haluamme olla laadukkaampi ja yritämme kovemmin.


Siivousliikkeiden tulisi pitää se, mitä ovat luvanneetkin ja vastata siitä, että se kattaa mitä asiakas tarvitsee pitääkseen toimitilat halutussa siisteydessä tasalaatuisesti.


Me olemme erittäin kiinnostuneita siitä, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat palvelumme suhteen! Kerromme mielellämme lisää palvelujärjestelmästämme, joka on tapamme pitää laatu korkeana.


Työn laadulle annetaan aina takuu ja henkilöt opastetaan ja perehdytetään kunkin asiakkaan palvelemiseen.


Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme jatkuvasti.

 


Ylläpitosiivous on säännöllisesti tehtävää siivousta, jonka tarkoituksena on ylläpitää tilojen siisteys asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla puhtaustasolla. Siivous voidaan tehdä päivittäin, viikoittain tai esimerkiksi kerran kuukaudessa.  Puhtaustasoa määriteltäessä otetaan huomioon muun muassa tilan hygieniavaatimukset, käyttötarkoitus ja asiakkaan toiveet.


Räätälöimme siivouspalvelumme aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ja otamme asiakkaan toiminnan huomioon siivouspalvelukokonaisuutta suunniteltaessa.


Jos asiakkaamme toiminta tai työympäristö muuttuu, pystymme joustavasti sovittamaan siivouspalvelumme uuteen tilanteeseen.


Olemme luotettava yhteistyökumppani ja huolehdimme asiakkaidemme tilojen siisteydestä vankalla ammattitaidolla. Sopimussiivouspalvelumme kattavat lähes kaikenlaiset kiinteistöt, kuten toimistotilat, museot, uimahallit, liikuntatilat, myymälätilat, ravintolat ja porrasalueet.


Teemme asiakkaillemme ylläpitosiivouksen lisäksi myös erikoissiivoukset, kuten ikkunoiden pesut, kokolattiamattojen pesut, huonekalujen puhdistukset, lattioiden peruspesut ja vahaukset, sekä liukuportaiden puhdistukset.

Toimimme pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa sekä muualla SuomessaHenkilöstö


Ylläpitosiivouksen ammattilaiset ovat yrityksemme ylpeyden aihe. Laadukkaan palvelumme perustana on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö, joten nämä arvot ovatkin henkilöstöstrategiamme kulmakivet.


Henkilöstömme ammattitaidon varmistamme säännöllisillä koulutuksilla, hyvällä perehdytyksellä sekä laadukkaiden pesuaineiden ja välineiden käytöllä. Työntekijöiden hyvinvoinnista pidämme huolta muun muassa mitoittamalla työt oikein ja palkitsemalla työntekijöitämme hyvästä työstä. Tavoitteenamme on, että työntekijät ovat sitoutuneita ja viihtyvät työssään.Ylläpitosiivouksen laadunvarmistus


Palvelumme korkea laatu on yksi yrityksemme toiminnan avaintekijöistä ja sen toteutumista valvomme järjestelmällisen laadunseurannan avulla. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti laatunäkökohdat huomioiden.


Palveluidemme laatua seuraamme muun muassa säännöllisellä omavalvonnalla, yhdessä asiakkaan kanssa tehtävillä laatukierroksilla, sekä vuosittain teetettävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä.  Tärkeä osa laadukasta palveluamme on myös nopea reagointi poikkeamatilanteisiin. Ympäristön huomioon ottaminen ylläpitosiivouksessa


Ympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa yrityksemme arkea.

Ylläpitosiivous Ympäristöperiaatteemme perustuvat kestävään kehitykseen, sekä ympäristön huomioimiseen kaikessa toiminnassamme.

Ympäristöohjelmamme perustana on uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden hyödyntäminen toiminnassamme sekä jo käytössä olevien menetelmien jatkuva kehittäminen.

Pyrimme myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa.


SMC Siivouspalvelut - Sopimussiivous

SMC Siivouspalvelut on laadukasta siivouspalvelua tuottava yritys.

Kaikki siivousalaan kuuluvat siivoustyötSMC PALVELUT OY ON EDULLINEN JA LUOTETTAVAA PALVELUALAN SEKÄ MONIALAN AMMATTILAINEN.